Uit liefde

Uit liefde voor de kids van Madiha

Het project wordt ondersteund en krijgt hulp van sympathiserende en plaatselijke mensen. Het concept, een betere toekomst voor de kids, beperkt zich niet enkel tot financiële steun. We bieden ook praktische steun aan door onder meer vrijwilligerswerk.

Mick and Tim                               Heidi en Marleen                                      Teachers Project