Wie we zijn – Wat we doen

Bij de start van het project hebben we ons een aantal duidelijke doelen gesteld. Allereerst wilden we iets bedenken dat effectief kan worden ingezet voor het oplossen van alledaagse problemen.

Een jaar lang gaan we op klas- en schoolniveau creatieve en leuke dingen doen en maken. We gaan vooral Sri Lanka beter leren kennen.

Een wereld die meer en meer ons dorp wordt, veronderstelt niet alleen een vlotte kennis van vreemde talen maar ook een open geest om met andere culturen om te gaan.

De openheid van geest kan al heel vroeg gestimuleerd worden: door samen met vriendjes uit een ander land te e-mailen, van gedachten te wisselen over wat we eten, hoe we wonen, wat typisch is in ons land. Het verruimt je blik.

Dit project zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het moet niet alleen de goedkeuring krijgen van ouders, maar ook van de kinderen in Sri Lanka en België. We hebben tenslotte niet alleen de medewerking van de ouders alsook van de kinderen nodig als we iets willen bereiken.

Het is niet genoeg dat de kinderen het een leuk schoolproject vinden. Ook de ouders moeten waardering opbrengen voor het project. Alle mensen die dicht bij de school staan, worden gezien als een bron van steun om het project op de één of andere manier te helpen.

Met deze gedachten zijn we aan het werk gegaan. We hebben samen ideeën uitgewerkt die de kinderen met hun leerkrachten en ouders kunnen uitwerken in de klas en/of thuis.

We zijn er zeker van dat het een positief effect zal hebben op de samenwerking tussen de Belgische ouders, kinderen en leerkrachten enerzijds en de kinderen en jongeren uit Madiha, Sri Lanka anderzijds.

Het Sri Lanka Team